WIE ZIJN WIJ
WELKOM BIJ DE PROTESTANTSE GEMEENTE
DEVENTER
VIERINGEN
JEUGD
KERKMUZIEK
KLINKENDE KERKMUZIEK
ORGANISATIE
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende
©Eerde Bruining

Spiritualiteit van eeuwen

Kom je binnen onder het ruime dak van de Lebuinuskerk, dan kun je daar op het ene moment verstild ronddwalen en op het andere moment deel worden van een levendige kerkgemeenschap. Het gebouw ademt de spiritualiteit van eeuwen, het licht valt royaal naar binnen: wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, je mag je welkom weten om er te eenvoudigweg te zijn, hier en nu.

De kerk is een baken in de stad, bedoeld voor iedereen die er wil binnenlopen. Je kunt een kaarsje aansteken.

Welkom in de gemeente

In deze kerk huist de Protestantse Gemeente Deventer, met ongeveer 2000 leden, twee predikanten, een cantor-organist, een jeugdwerker en veel vrijwilligers.

De vieringen op zondag vormen het hart en zijn van grote bezielende, samenbindende betekenis. Kerkmuziek en koffie dragen daaraan bij. Wekelijks wordt gevierd hoe God de aarde en de mensen in het leven heeft geroepen. Een rechtvaardige wereld waar niet de dood heerst, daar gaat het om. Aangesproken door de weg van Jezus, willen wij hem volgen. Het goede nieuws van Gods liefde willen wij horen en delen.

We zijn een levendige gemeenschap, even blij met het enthousiasme van kinderen als met de ruime levenservaring van ouderen en alles ertussenin. Onze inzet is om de generaties meer met elkaar te verbinden. We proberen goed naar elkaar om te zien. Dat gebeurt onder meer in gespreks- en eetgroepen en in persoonlijke contacten. Ook mensen van buiten Deventer weten onze kerk te vinden en haken aan als (gast)leden. Iedereen die binnenkomt brengt inspiratie mee!

©Eerde Bruining
Bijbel Malmesbury Abbey

Het gaat om méér dan de eigen gemeente

We maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en zijn verbonden met de andere stadshartkerken voor verdiepende lezingen en oecumenische vieringen.

De diaconie neemt het voortouw in de betrokkenheid bij mensen die in armoede of aan de rand van de samenleving moeten leven. We doen mee in het diaconaal centrum ‘Meester Geertshuis’.

Als Fair Trade gemeente willen we bijdragen aan bewustwording, een stapje in de richting van een rechtvaardiger wereld.

We zoeken verbinding met de stad in onder meer het Lebuinuscafé, in kunstvespers, in exposities en tijdens de Palmpasenviering met ezel.

Fairtrade kerk

In september 2015 werd er rechts naast de hoofdingang van onze kerk een prachtig bord bevestigd:

FAIRTRADE KERK.

Als kerkgemeenschap laten wij daarmee zien dat, geïnspireerd door Jezus Christus, wij willen delen wat ons gegeven is. Om wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Hoe doen we dat in de praktijk?

Onze kerkgemeenschap gebruikt Fairtrade koffie, thee, suiker en Avondmaalswijn. Tijdens de landelijke Fairtrade-weken bieden we de kerkgangers Fairtrade chocola of koek aan. Altijd met de boodschap dat de producent een eerlijke prijs krijgt voor zijn cacao of suiker, een prijs die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten, en niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt. De winst is dus een beter leven voor de producenten in ontwikkelingslanden.

Er is een Fairtrade vitrine in onze kerk, die door de wereldwinkel steeds opnieuw ingericht wordt met “ de eerlijkste en origineelste cadeaus van de wereld”: prachtige kleurrijke voorwerpen, allemaal met een verhaal. En wat is er nu mooier als je kunt vertellen dat de wereld een beetje beter wordt met het cadeau dat je geeft? De kunstenaars krijgen een rechtvaardige prijs, zodat ze een menswaardig bestaan op kunnen bouwen.

Voor meer informatie over Fair Trade kunt u kijken op:

www.maxhavelaar.nl en www.fairtradeoriginal.nl

Beleid

Klik hier voor het beleidsplan 2022-2026.