ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


DE LEBUINUSKERK IS VAN ONS ALLEMAAL

Meer over de vrienden van
©Eerde Bruining

Missie

Als geloofsgemeenschap van de Protestantse Gemeente Deventer staat ons voor ogen het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

We zien dit visioen overal oplichten waar mensen ingaan op Gods liefde. Zijn liefde ontdekken we in de weg van het volk Israël en Jezus Messias. Zij is herkenbaar in de traditie van de kerk en ook in de geschiedenis van de mensheid. Als gemeente mogen we uit deze liefde leven. We zijn geroepen haar ook zichtbaar te maken in de wereld om ons heen.

Hoe houden wij het vol?

De werkelijkheid is weerbarstig en vol weerstand. We zijn gelukkig met elk stapje in de goede richting. We weten ons bemoedigd in de ontmoeting met God in onze gebeden, zowel persoonlijk als in de samenkomst van de gemeente. In de liturgie ervaren we vergeving en bevrijding. Zo ademen we op en vatten we moed voor onderweg.

Karakter van onze kerkgemeente

De liefde van God gaat de grenzen van leeftijd, volk, ras en cultuur te boven. Als gemeente willen wij dan ook een open huis zijn met plaats voor allen, ongeacht karakter, geloofsbeleving of seksuele geaardheid. We willen elkaar de ruimte geven. We zijn nieuwsgierig naar elkaars verhaal en laten ons aanvullen en verrijken door de ander. We beseffen dat niemand de waarheid in pacht heeft. In de dagelijkse omgang met elkaar, in pastoraat en diaconaat, in leerhuis en liturgie willen we ons oefenen in liefdevolle en respectvolle omgang met elkaar. Onze veelkleurige gemeente kent geen grenzen, zolang we met de kerk Jezus navolgen en daarop aanspreekbaar willen zijn.

Gods liefde richt zich niet alleen op onze geloofsgemeenschap, maar op de vernieuwing van heel de samenleving. Daarom raakt het ons wanneer mensen worden ontrecht en de schepping wordt ontluisterd. Onze bescheiden positie in de stad zien we daarbij als een kans om ons opnieuw te oefenen in belangeloze en daadwerkelijke liefde. De diaconie, broedplaats van solidariteit en actie, gaat ons voor. Zij schept plekken waar mensen in de knel weer tot hun recht komen. Wij zoeken de oecumenische samenwerking met andere kerken en de dialoog met de islam en andere religies. We zoeken ook het gesprek met diverse groeperingen en instellingen in de stad op basis van gelijkwaardigheid en respect. Het raakt ons wanneer de democratische ruimte wordt bedreigd door intimidatie of geweld. Wij willen volop deelnemen aan het leven en de cultuur in de stad. Onderwijs, kunst, wetenschap en techniek zien we als unieke, van God gegeven mogelijkheden tot ontplooiing. Kerk en stad staan samen voor de uitdaging van een menswaardige toekomst in een bewoonbare samenleving. Een goede communicatie vinden we daarbij belangrijk. Onze inspiratiebron is de liefde van God en de droom van de stad van vrede.

©Eerde Bruining

Fairtrade kerk

In september 2015 werd er rechts naast de hoofdingang van onze kerk een prachtig bord bevestigd:

FAIRTRADE KERK.

Als kerkgemeenschap laten wij daarmee zien dat, geïnspireerd door Jezus Christus, wij willen delen wat ons gegeven is. Om wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Hoe doen we dat in de praktijk?

Onze kerkgemeenschap gebruikt Fairtrade koffie, thee, suiker en Avondmaalswijn. Tijdens de landelijke Fairtrade-weken bieden we de kerkgangers Fairtrade chocola of koek aan. Altijd met de boodschap dat de producent een eerlijke prijs krijgt voor zijn cacao of suiker, een prijs die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten, en niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt. De winst is dus een beter leven voor de producenten in ontwikkelingslanden.

Er is een Fairtrade vitrine in onze kerk, die door de wereldwinkel steeds opnieuw ingericht wordt met “ de eerlijkste en origineelste cadeaus van de wereld”: prachtige kleurrijke voorwerpen, allemaal met een verhaal. En wat is er nu mooier als je kunt vertellen dat de wereld een beetje beter wordt met het cadeau dat je geeft? De kunstenaars krijgen een rechtvaardige prijs, zodat ze een menswaardig bestaan op kunnen bouwen.

Voor meer informatie over Fair Trade kunt u kijken op:

www.maxhavelaar.nl en www.fairtradeoriginal.nl

Beleid

Klik hier voor het beleidsplan 2018-2022.