Geef  VANDAAG,
voor de kerk van MORGEN

Doet u ook mee?


ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info

Bestuur

De kerkenraad (algemeen bestuur) en het Moderamen (dagelijks bestuur) vormen samen het bestuur van de kerk.

De kerkenraad stelt het algemene beleid vast. De kerkorde spreekt van algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld. De dienst van Woord en Sacramenten wordt daarbij nadrukkelijk aan de kerkenraad toebedeeld. Verder regelt de kerkenraad alle zaken die met kerkelijke positie en het kerkverband te maken hebben. In de kerkenraad zijn alle ambtsdragers vertegenwoordigd.

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Dit college heeft tot taak het voorbereiden en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, Verder de uitvoering van die besluiten waarvoor geen anderen zijn aangewezen en, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die niet kunnen worden uitgesteld.

©Eerde Bruining