WIE ZIJN WIJ
WELKOM BIJ DE PROTESTANTSE GEMEENTE
DEVENTER
VIERINGEN
JEUGD
KERKMUZIEK
KLINKENDE KERKMUZIEK
ORGANISATIE
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Bestuur

De kerkenraad (algemeen bestuur) en het moderamen (dagelijks bestuur) vormen samen het bestuur van de kerk.

De kerkenraad stelt het algemene beleid vast. De kerkorde spreekt van algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld. De dienst van Woord en Sacramenten wordt daarbij nadrukkelijk aan de kerkenraad toebedeeld. Verder regelt de kerkenraad alle zaken die met kerkelijke positie en het kerkverband te maken hebben. In de kerkenraad zijn alle ambtsdragers vertegenwoordigd.

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Dit college heeft als taak het voorbereiden en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad. Ook is het verantwoordelijk voor de uitvoering van die besluiten waarvoor geen anderen zijn aangewezen en gaat het, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, over het afdoen van zaken van formele en administratieve aard.

©Eerde Bruining