GEVOLGEN CORONAVIRUS LEBUINUSKERK

Klik hier voor meer informatie


ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


DE LEBUINUSKERK IS VAN ONS ALLEMAAL

Meer over de vrienden van

Jeugd

Het aantal jonge leden en kinderen in onze kerkgemeente neemt de laatste jaren toe. De taakgroep jeugd draagt zorg voor en coördineert het jeugdwerk, rondom de thema’s leren, ontmoeten, vieren, dienen en missionair zijn. 

De taakgroep bestaat momenteel uit een groep van vijf vrouwen. Dominee Saar fungeert als adviseur voor de taakgroep. Rachel Meertens doet mee bij activiteiten die belangrijk zijn voor de onderlinge band tussen de kinderen als het Jeugdkamp, Sirkelslag, Theaterweekend en uitjes. Marjolein Kiewiet en jeugdouderling Malene Commijs zijn betrokken bij de activiteiten die met ‘vieren in de kerk’ te maken hebben, zoals de kindernevendienst. Clary Scheres coördineert een aantal activiteiten en trekt de nieuwe Kolder op Zolder tiener groep. Dit is een nieuwe activiteit die tot doel heeft steeds meer een relatie te leggen met de vierende kerkgemeenschap, zodat meer ervaarbaar wordt dat jongeren een onderdeel zijn van de vierende gemeente. Denk aan de acties rond Serious Request en het vlog project in de kerk. 

Voor meer informatie over het jeugdwerk kunt u zich richten tot Clary Scheres via jeugdwerk@lebuinuskerk.nl