Jeugd

Het aantal jonge leden en kinderen in onze kerkgemeente neemt de laatste jaren toe. De taakgroep jeugd draagt zorg voor en coördineert het jeugdwerk, catechese, jeugdpastoraat en jeugddiaconaat, onderwijsoverleg, jeugddiensten, kinderoppas en kindernevendienst.

De taakgroep bestaat uit een groep van zeven vrouwen, ieder met haar eigen aandachtsveld. Al jarenlang is Wilma Nijland-Lambers de voorzitter van de taakgroep. Zij legt per 1 april haar functie neer. Ingrid de Zwart fungeert als adviseur voor de taakgroep en heeft nog een aantal jeugdwerk activiteiten (zoals catechese en rondleidingen voor scholen) waar zij zich voor inzet. Heidi Schröder is als jeugdwerker op uitvoerend, coördinerend en initiërend niveau actief in het jeugdwerk. Clary Scheres en jeugdouderling Malene Commijs zijn betrokken bij de activiteiten die met ‘vieren in de kerk’ te maken hebben, zoals Kolder op Zolder en de Kindernevendienst. Kolder op Zolder is een nieuwe activiteit die tot doel heeft steeds meer een relatie te leggen met de vierende kerkgemeenschap, zodat meer ervaarbaar wordt dat jongeren een onderdeel zijn van de vierende gemeente. Denk aan de acties rond Serious Request en het vlog project in de kerk. ‘Jongeren en eredienst’ is ook een van onze speerpunten voor de komende tijd.

Monique Gorissen houdt zich bezig met de diaconale activiteiten van de jeugd. Ook dit is een van onze speerpunten. Zo wordt er in april 2018 een Nacht zonder Dak georganiseerd, i.s.m. de kerk in Terwolde. Met dit soort projecten onderstrepen we het belang van ‘omzien naar elkaar’. Herma Wiersma-van den Belt, jeugdouderling, werkt o.a. aan de wens dat er meer binding tussen jongeren ontstaat, door onderlinge ontmoeting. Denk aan het theater- en kampweekend.

Voor meer informatie over het jeugdwerk kunt u zich richten tot Heidi Schröder via jeugd@pkn-deventer.nl