WELKOM IN DE LEBUINUSKERK

Organisatie

Onze gemeente is goed georganiseerd met verschillende bestuursorganen en taakgroepen. Veel gemeenteleden zijn actief en zorgen samen ervoor dat de kerkdiensten en het pastorale werk plaatsvinden. Alles ter ere van Gods schepping en Koninkrijk.