WIE ZIJN WIJ
WELKOM BIJ DE PROTESTANTSE GEMEENTE
DEVENTER
VIERINGEN
JEUGD
KERKMUZIEK
KLINKENDE KERKMUZIEK
ORGANISATIE
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Onze predikanten

Onze kerk heeft twee predikanten: Saar Hoogendijk en Wim de Jong. Zij leggen beiden hun eigen accent op de vieringen. Ook hebben zij hun eigen aandachtsgebieden in het gemeentewerk. Ze hebben een luisterend oor, binnen de missie van onze gemeente.

Saar Hoogendijk

De kracht van woorden is groot. Raak, verhelderend of troostend: woorden geven uiting aan wat er leeft, een kijkje in de ziel. Voor mij hebben gedichten vaak die werking. Ik deel ze graag met anderen. Woorden kunnen ook verkeerd vallen; het luistert nauw. Als predikant ben je een ‘woordkunstenaar’. Geïnspireerd door Bijbelverhalen probeer je de juiste woorden te vinden bij hoogte- en dieptepunten in een mensenleven. En natuurlijk ook in vieringen en vespers.

Saar Hoogendijk
predikant Protestantse Gemeente Deventer
0570 547973

Wim de Jong

Onderweg zijn met mensen, met jong en oud, binnen en buiten de kerk. Onderweg ook met de bijbelverhalen, op zondag en door de week. Verhalen van geloof, hoop en liefde, die elke keer weer opnieuw betekenis krijgen in de ontmoeting met mensen. En daarin sporen van de Eeuwige ontdekken. Verhalen die richting geven, een visioen in zich hebben van het goede leven in vrede en gerechtigheid. Als predikant voel ik mij een ‘pelgrim’, die geïnspireerd door dit visioen op weg is, samen met anderen. En voor wie de weg misschien wel belangrijker is dan het doel, als je je laat verrassen en ver-wonder-en door wat je onderweg tegenkomt.

Wim de Jong
predikant Protestantse Gemeente Deventer
0570 244038