WIE ZIJN WIJ
WELKOM BIJ DE PROTESTANTSE GEMEENTE
DEVENTER
VIERINGEN
JEUGD
KERKMUZIEK
KLINKENDE KERKMUZIEK
ORGANISATIE
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit 5 leden, gezamenlijk verantwoordelijk en ieder met een eigen specialisatie. Een greep uit de activiteiten van het College en die volgens de kerkorde door de kerkenraad aan het College zijn gedelegeerd. Alle mensen in dienst bij de PGD vallen administratief onder het CvK. Het College beheert de gebouwen en roerende en onroerende zaken van de gemeente. U merkt dat als er bouwactiviteiten in de kerk aan de gang zijn, en wanneer het orgel wordt gerestaureerd.

Het College gaat over de financiën van de kerk zoals de begroting en de jaarrekening. Het is verantwoordelijk voor de fondswerving en de ledenadministratie. Jaarlijks ontvangt u daarom van het CvK verzoeken om geld bij te dragen voor alle kerkelijke activiteiten. De Actie Kerkbalans is daarvan de belangrijkste. Het CvK is ook verantwoordelijk voor het kerkelijk bureau en de kosterij. De bescherming van persoonsgegevens valt eveneens onder de CvK.

De exploitatie en het onderhoud van de kerk is in handen gelegd van de Stichting Erfgoed Lebuinuskerk (SEL). Het CvK en de SEL werken dan ook heel nauw samen om een goed resultaat te bereiken ten aanzien van gebruik en instandhouding van ons monumentale kerkgebouw, de Lebuinuskerk.

Schip van de kerk, ©2018 Eerde Bruining