WIE ZIJN WIJ
WELKOM BIJ DE PROTESTANTSE GEMEENTE
DEVENTER
VIERINGEN
JEUGD
KERKMUZIEK
KLINKENDE KERKMUZIEK
ORGANISATIE
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Kerkmuziek

Muziek speelt een belangrijke rol bij de Protestantse Gemeente Deventer. De Lebuinuskerk heeft drie orgels. Het grote Holtgräve orgel mag een top-orgel genoemd worden. Naast de Lebuinuscantorij en de Liedboekcantorij is er een kinderkoor en zijn er regelmatig projectkoren zoals het ‘jong en oud koor’.

Holtgräve orgel, ©Bert de Jong

Lebuinuscantorij

De Lebuinuscantorij bestaat uit een dertigtal enthousiaste amateurzangers en staat onder leiding van cantor-organist Kirstin Gramlich. De cantorij zingt één keer per maand in de zondagse viering en daarnaast op kerkelijke hoogtijdagen. Het koor stelt zich steeds in dienst van de liturgische context.

Het repertoire bestrijkt behalve liturgische gezangen een aanzienlijk deel van de koorliteratuur. Naast werken uit de renaissance, barok en romantiek schuwt de cantorij moderne onbekende werken in vreemde talen niet. De lofzang van de Heer kent immers elke taal.

De hoogtepunten van het kerkelijk jaar – Kerst en Pasen – zijn voor de Lebuinuscantorij steeds weer momenten om de rijke schat van de geestelijke muziek aan bijzonder veel mensen te mogen laten horen. Zo’n achthonderd bezoekers komen naar de Grote of Lebuinuskerk om de kerkelijke feesten te vieren in deze schitterende ruimte met prachtige muziek. Vaak worden grootschaligere werken van Bach, Monteverdi, Schütz maar ook Britten uitgevoerd, soms met begeleiding van een professioneel instrumentaal ensemble en solisten.

Naast deze muzikale uitdagingen levert de Lebuinuscantorij een essentiële bijdrage aan de gemeentezang waarin het koor de gemeente voorgaat. Het Nieuwe Liedboek levert een grote schat aan vertrouwde en nieuwe liederen. Het levend houden van de lofzang voor de Eeuwige en de verdieping van de verkondiging door koormuziek zijn belangrijke doelen van de cantorij.

Lebuinuscantorij, ©Eerde Bruining

Interesse om mee te zingen?

Heb je een geschoolde stem en ruime koorervaring en houd je ervan om diepgravend met muziek aan de slag te gaan? Misschien is de Lebuinuscantorij dan iets voor jou! Op dit moment is bij de bassen en tenoren plaats voor nieuwe leden.

De cantorij repeteert twee keer voorafgaand aan een dienst, op vrijdagavond en zaterdagmiddag. Een zorgvuldige zelfstandige voorbereiding van noten en tekst middels midifiles is noodzakelijk. Na een of twee keer deelnemen neemt de dirigent een stemtest af.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met cantor-organist Kirstin Gramlich: kirstin.gramlich@lebuinuskerk.nl of 06-42496414.

Liedboekcantorij, ©Eerde Bruining

Meezingen?

Repetitieavond: wekelijks op dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur in Het Open Hof, Karel de Grotelaan te Deventer. Er is gratis parkeergelegenheid.
Aanmelden kan bij: Fenny Borger tel. 0570-635419, Ida Smeijers tel. 0570-789822 of Tonny Scholten tel. 0570-635100.

Liedboekcantorij

Dit koor is ontstaan uit bestaande koren, na de samenvoeging van de wijkgemeentes uit drie kerkgebouwen. Het koor heeft alle mogelijkheden voor enthousiaste zangers en zangeressen, die graag mee willen zingen. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de stemmen en het gehoor. Een geschoolde stem is niet direct een eerste vereiste. Naast het plezier in zingen, is er ook ruimte voor ontmoeting; vanaf 19:30 uur is iedereen hartelijk welkom voor een kopje koffie of thee. Wij nodigen u graag uit om te komen kijken en meezingen op onze wekelijkse oefenavond.

Doelstelling: het koor ondersteunt de gemeente bij het zingen van liederen uit het Nieuwe Liedboek.

Optredens: het koor streeft ernaar om minimaal één keer per zes weken de gemeente te ondersteunen bij de zondagse viering.

Repertoire: naast het instuderen van veel meerstemmige Nederlandse liederen, is er ook ruimte om liederen in het Engels, Duits, Frans of andere talen te zingen.

Leiding en samenstelling: het koor staat onder leiding van een zeer enthousiaste dirigent, Teus de Mik.

Torenvalkjes

Kinderkoor De Torenvalkjes telt ca. 20 jonge zangers tussen 5 en 14 jaar oud. Elke vrijdag repeteert het koor in drie groepen. Alle kinderen zijn welkom. De groepen 1 en 2 (5-9 jaar) leren voornamelijk spelenderwijs Nederlandse liederen en liederen in eenvoudige andere talen. Ook noten lezen, luisteroefeningen en solfège hebben een plaats in de lessen. Uiteraard bewegen we veel en besteden we aandacht aan een goed ritmegevoel.

Stemvorming, het beter leren kennen van je stem en je adem en wat je er allemaal mee kunt doen, heeft in elke les een plek. Ook maken we een begin met meerstemmig zingen door het zingen van canons en eenvoudige tweestemmige liederen.

In groep 3 van De Torenvalkjes zitten kinderen vanaf ca. 10 jaar oud. Hier beschikken de kinderen al over een aardige muzikale voorkennis. De kinderen zingen een- tot driestemmige muziek in verschillende talen en stijlen. Af en toe werken ze samen met projecten van de Lebuinuscantorij.

Alle Torenvalkjes zijn gek op zingen. Ze vinden het leuk om diep in de muziek te duiken, maar ook om veel plezier samen te hebben, samen op stap te gaan voor een optreden of een uitje.

De Torenvalkjes zingen voornamelijk in de Lebuinuskerk, maar regelmatig ook daarbuiten. In 2022 deden ze mee aan de landelijke productie “Tijdens de Stilte”. In 2023 gaan ze naar het Kinderkoorfestival van de Nederlandse Opera in Amsterdam, initiëren ze in juni een concert met Cappella Enschede Junior en ontvangen ze de Deense koorschool Sorø Boys Choir voor een gezamenlijk concert in de Lebuinuskerk.

De Torenvalkjes staan onder leiding van Kirstin Gramlich (cantor-organist). Bij bijna al hun optredens en vaak ook tijdens de repetitie worden ze begeleid door organist/pianist Wim Diepenhorst.

Zin om mee te zingen?

Ben je ook gek op zingen? Vind je het leuk om in de prachtige Lebuinuskerk op te treden en veel plezier te hebben met muziek en andere kinderen samen? Kom dan eens kijken op onze repetitie!

Neem van tevoren contact op met Kirstin, onze dirigent kirstin.gramlich@lebuinuskerk.nl

repetitietijden:
vrijdag 16.15 uur-16.45 uur (groep 1; kinderen van 5 en 6 jaar oud)
vrijdag 16.15 uur-17.00 uur (groep 2; kinderen tussen 6 -9 jaar oud))

Kerkorgels en organisten

De geschiedenis van de orgels in de Lebuinuskerk gaat terug tot in de zestiende eeuw: de tijd dat de grootvader en de oom van Jan Pieterszoon Sweelinck als organisten aan onze kerk waren verbonden. Sweelinck zelf bracht zijn jeugd door in Deventer en heeft ongetwijfeld in de Lebuinuskerk leren orgelspelen. Het huidige orgel werd door Johann Heinrich Holtgräve gebouwd. Hij nam vele delen uit het vroegere orgel over. Van 2016 tot medio 2018 onderging het orgel een ingrijpende restauratie. Het koororgel werd in 1942 geschonken door de heer D.L. Ankersmit. Door de oorlogsjaren kon het instrument pas in 1950 in gebruik worden genomen. In de orgelkast werd veel hout verwerkt van gebombardeerde huizen in Deventer. In 2009 werd het kistorgel in gebruik genomen. De vleugel van de kerk wordt ook nu en dan bij vieringen gebruikt.

De huidige cantor-organist van de Grote of Lebuinuskerk is Kirstin Gramlich. Teus de Mik is de tweede organist van de Protestantse Gemeente Deventer.

Kirstin Gramlich, ©Pieter Leeflang