Geef  VANDAAG,
voor de kerk van MORGEN

Doet u ook mee?


ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info

Protestantse Gemeente Deventer

De Lebuinuskerk is naast een prachtig gebouw een kerk die nog dagelijks gebruikt wordt door de Protestantse Gemeente Deventer.

Onze inspiratiebron is de liefde van God.

We leven uit die liefde en hebben de opdracht te werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid. De verhalen van Israël en Jezus wijzen ons daarbij de weg. Als missie staat ons voor ogen:

de liefde van God zichtbaar maken in de wereld om ons heen.

We voelen ons nauw verbonden met andere christelijke kerken, samen geven we het complete lichaam van Christus vorm. We zoeken graag oecumenische samenwerking met andere kerken, met de Islam en overige religies. Ook met andersdenkenden blijven we in gesprek op basis van gelijkwaardigheid en respect.

De werkelijkheid is weerbarstig en vol weerstand. We zijn gelukkig met elk stapje in de goede richting. We weten ons bemoedigd in de ontmoeting met God in onze gebeden, zowel persoonlijk als in de samenkomst van de gemeente. In de liturgie ervaren we vergeving en bevrijding. Zo ademen we op en vatten we moed voor onderweg.

Ingrid de Zwart en Saar Hoogendijk, ©Clary Scheres

Dominee Ingrid

In een tijd dat men nog geen toegang had tot gedrukte informatie, hielpen beelden en schilderingen om de boodschap van de Bijbelverhalen door te geven. Ze gaven ook aanleiding tot gesprek. In onze kerk hebben we veel mooie historische afbeeldingen en symbolen die ook nu nog regelmatig hun eigen taal kunnen spreken, niet alleen in de vieringen, maar ook in de geloofseducatie. Ze kunnen mensen raken en aan het denken zetten. Fijn dat er ook in de kerk regelmatig exposities zijn van kunstenaars die op hun manier onze blik ruimer maken voor waar het om gaat in het leven. Het is een uitdaging om hun kunst met de Bijbel in gesprek te brengen.

Ingrid de Zwart
predikant Protestantse Gemeente Deventer
0570 618328

Dominee Saar

De kracht van woorden is groot. Raak, verhelderend of troostend: woorden geven uiting aan wat er leeft, een kijkje in de ziel. Voor mij hebben gedichten vaak die werking. Ik deel ze graag met anderen. Woorden kunnen ook verkeerd vallen; het luistert nauw. Als predikant ben je een ‘woordkunstenaar’. Geïnspireerd door Bijbelverhalen probeer je de juiste woorden te vinden bij hoogte- en dieptepunten in een mensenleven. En natuurlijk ook in vieringen en vespers.

Saar Hoogendijk
predikant Protestantse Gemeente Deventer
0570 547973

Vervolg gemeenteberaad 8 september

Meedenken en meepraten over de toekomst van uw gemeente

Begin september hebben we een gemeenteavond belegd om met elkaar te praten over de toekomst van onze gemeente. Een kleine 60 gemeenteleden waren aanwezig. Van die bijeenkomst is een verslag gemaakt wat u kunt vinden in de Wervel van oktober, ook digitaal te vinden op de website.

Als vervolg hierop worden een aantal digitale bijeenkomst georganiseerd.

U kunt zich opgeven per e-mail op kerkenraad@lebuinuskerk.nl of via telefoonnummer 0570-244050. Graag met uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, op welke datum/data u kunt en welke groepering en/of leeftijdscategorie u vertegenwoordigt. Graag ook vermelden of u kunt werken met Microsoft Teams.

We gaan de groepen zo samenstellen dat zoveel mogelijk groeperingen vertegenwoordigd zijn.

Bij veel belangstelling kan het zijn dat u niet wordt geselecteerd, maar uw koor, gespreksgroep of leeftijdsgroep zal zeker vertegenwoordigd zijn. Na selectie krijgt u informatie over hoe we gaan vergaderen. Indien nodig krijgt u informatie over Microsoft Teams. We maken een verslag per bijeenkomst.

Opgeven is mogelijk tot 11 november. De planning is als volgt:

Dag Datum Tijd
Woensdag 18 November 20.00
Vrijdag 20 November 14.00
Maandag 23 November 20.00
Dinsdag 24 November 20.00
Donderdag 26 November 20.00

 

Voor meer informatie klik hier.