WIE ZIJN WIJ
WELKOM BIJ DE PROTESTANTSE GEMEENTE
DEVENTER
VIERINGEN
JEUGD
KERKMUZIEK
KLINKENDE KERKMUZIEK
ORGANISATIE
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Protestantse Gemeente Deventer

De Lebuinuskerk is naast een prachtig gebouw een kerk die nog dagelijks gebruikt wordt door de Protestantse Gemeente Deventer.

Onze inspiratiebron is de liefde van God.

We leven uit die liefde en hebben de opdracht te werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid. De verhalen van Israël en Jezus wijzen ons daarbij de weg. Als missie staat ons voor ogen:

de liefde van God zichtbaar maken in de wereld om ons heen.

We voelen ons nauw verbonden met andere christelijke kerken, samen geven we het complete lichaam van Christus vorm. We zoeken graag oecumenische samenwerking met andere kerken, met de Islam en overige religies. Ook met andersdenkenden blijven we in gesprek op basis van gelijkwaardigheid en respect.

De werkelijkheid is weerbarstig en vol weerstand. We zijn gelukkig met elk stapje in de goede richting. We weten ons bemoedigd in de ontmoeting met God in onze gebeden, zowel persoonlijk als in de samenkomst van de gemeente. In de liturgie ervaren we vergeving en bevrijding. Zo ademen we op en vatten we moed voor onderweg.

 

Tijdens de zondagsdienst

Dominee Saar

De kracht van woorden is groot. Raak, verhelderend of troostend: woorden geven uiting aan wat er leeft, een kijkje in de ziel. Voor mij hebben gedichten vaak die werking. Ik deel ze graag met anderen. Woorden kunnen ook verkeerd vallen; het luistert nauw. Als predikant ben je een ‘woordkunstenaar’. Geïnspireerd door Bijbelverhalen probeer je de juiste woorden te vinden bij hoogte- en dieptepunten in een mensenleven. En natuurlijk ook in vieringen en vespers.

Saar Hoogendijk
predikant Protestantse Gemeente Deventer
0570 547973

Dominee Wim

Onderweg zijn met mensen, met jong en oud, binnen en buiten de kerk. Onderweg ook met de bijbelverhalen, op zondag en door de week. Verhalen van geloof, hoop en liefde, die elke keer weer opnieuw betekenis krijgen in de ontmoeting met mensen. En daarin sporen van de Eeuwige ontdekken. Verhalen die richting geven, een visioen in zich hebben van het goede leven in vrede en gerechtigheid. Als predikant voel ik mij een ‘pelgrim’, die geïnspireerd door dit visioen op weg is, samen met anderen. En voor wie de weg misschien wel belangrijker is dan het doel, als je je laat verrassen en ver-wonder-en door wat je onderweg tegenkomt.

Wim de Jong
predikant Protestantse Gemeente Deventer
0570 244038