WIE ZIJN WIJ
WELKOM BIJ DE PROTESTANTSE GEMEENTE
DEVENTER
VIERINGEN
JEUGD
KERKMUZIEK
KLINKENDE KERKMUZIEK
ORGANISATIE
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

werkplan

Het werkplan van de ZWO is in te zien via onderstaande link

werkplan ZWO

Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

In de kerk proberen we te leven en te handelen vanuit verhalen zoals die ons in de bijbel verteld worden.

Daarom delen we lief en leed met elkaar, zorgen we voor wie kwetsbaar zijn en willen we in Nederland en wereldwijd mensen hoop bieden en tot hun recht laten komen.

De Werkgroep Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking, kortweg ZWO, is deel van de diaconie.

 

Wat doen wij?

Wij creëren bewustwording rond ZWO thema’s door publicatie in kerkblad en nieuwsbrief.

Wij geven gehoor aan verzoeken van Kerkinactie om financiële steun bij rampen.

Bij steunaanvragen volgen we ons giftenbeleid.

Verder werkt de commissie mee aan de Paasgroetenactie voor gevangenen in binnen- en buitenland en aan de inzamelacties van KIA (postzegels en ansichtkaarten).

De ZWO zorgt voor het beschikbaar zijn van de brieven van de maandelijkse schrijfacties van Amnesty international.

ZWO steunt project Kerkinactie

De ZWO steunt elke drie jaar een project van Kerkinactie en van 2021-2023 is dat “Sterke vrouwen in de kerk van Papoea”. Projectnr Z 009401.

 

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

 

Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet.

 

Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids.

Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.

 

De nood van de corona-crisis bracht ze ertoe om de afgelopen periode mondkapjes te naaien, dit ter vervanging van andere werkzaamheden die niet door konden gaan. Daarnaast hebben ze via de kerk een distributiesysteem opgezet voor groente. Door het met een vrachtwagentje buiten de stad bij de producenten in te kopen, hoeven die vrouwen nu niet zelf naar de markt om de groente te verkopen. Besmetting met Covid is daardoor minder groot. Door het distributiesysteem worden ouderen en een aantal organisaties van de kerk van groenten voorzien. Ook zij hebben daarmee minder kans op besmetting.

Giftenbeleid

Het giftenbeleid van de ZWO is in te zien via onderstaande link

giftenbeleid