regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
kerkbalans2021 (2)
GEEF VANDAAG
VOOR DE KERK VAN MORGEN
Kerkdienst
ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Coventrygebed

Allen hebben gezondigd en ontberen de nabijheid Gods. (Romeinen 3: 23)

De haat die natie van natie scheidt, ras van ras en bevolkingsgroep van bevolkingsgroep,

Vader, vergeef.

De begeerte van volken en naties om te bezitten wat niet van hun is,

Vader, vergeef.

De hebzucht, die mensen uitbuit en de aarde verwoest,

Vader, vergeef.

Onze afgunst op de voorspoed en het geluk van anderen,

Vader, vergeef.

Onze onverschilligheid in de zorg voor de gevangene, de thuisloze, de vluchteling,

Vader, vergeef.

De lust die de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen onteert,

Vader, vergeef.

De hoogmoed, die leidt tot vertrouwen op onszelf en niet op God,

Vader, vergeef.

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. (Efeziërs 4: 32)

Amen.

Volgende Coventry vieringen