GEVOLGEN CORONAVIRUS LEBUINUSKERK

Klik hier voor meer informatie


ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


DE LEBUINUSKERK IS VAN ONS ALLEMAAL

Meer over de vrienden van

Pioniersplekken

Missionair zijn kan op allerlei manieren. Het starten van een pioniersplek is één manier. De synode van de Protestantse Kerk besloot in 2012 om ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerkzijn. In de praktijk zijn nu ruim honderd initiatieven ontstaan. Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerkzijn, voor mensen die niet naar een kerk gaan

De Protestantse gemeente Deventer heeft twee pioniersplekken: Vondst, gestart in 2016 en  Krachtvoer, gestart in 2017.

Vondst

De ‘pionier’ van Vondst en zijn projectteam, gemeenteleden van de categorie twintigers en dertigers, zijn  overtuigd dat geloof waardevol is en betekenis heeft in ons leven hier en nu. Maar ze zien ook dat wat er in de kerk gebeurt los staat van de levens van vrienden, kennissen, familieleden en generatiegenoten die niets met de kerk hebben. Er is geen verbinding. Daarom zijn ze in het project Vondst op zoek naar de waarde en betekenis van geloven, samen met mensen uit hun generatie (twintigers-dertigers) in de stad. In die zoektocht naar betekenis en waarde willen ze komen tot een nieuwe vorm van kerkzijn, die aansluit bij hun eigen levens en vragen, en die van hun generatiegenoten in de stad. Inmiddels zijn contacten gelegd met heel wat leeftijdgenoten in de stad en zijn samen met hen diverse activiteiten ontplooid en discussieavonden in de Lebuinuskerk gehouden. De monumentale en spirituele binnenruimte van de Lebuinuskerk blijkt een geschikte plaats voor gesprekken over zingeving en geloof, ook voor niet-gelovigen.

Wanneer?

Kerkcafé

Al enkele jaren wordt er binnen onze kerk een kerkcafé georganiseerd. Meestal op de laatste zondagmiddag van de maand, uitgezonderd de vakanties.
De gasten komen uit heel verschillende hoeken: uit het bedrijfsleven, op het vlak van cultuur of wetenschap. De formule is simpel maar doeltreffend: we beginnen met een kop koffie of thee, dan gaan we naar de Magistraatskapel waar een vraaggesprek met een gast plaatsvindt. Tot nu toe zijn we er in geslaagd elke keer een boeiende spreker te vinden.
Heeft u suggesties dan horen we dat ook graag.

‘ Licht aan de IJssel’ ,  dat is het jaarthema in de Lebuinus,  nu we ons 1250 jarig bestaan vieren. In het Kerkcafé zijn steeds bekende Deventenaren te gast. Wat bezielt hen, wat is voor hen het licht in deze stad? Vorige keer  konden we nader kennismaken met schrijver en columnist Eus. Op zondag 29 april verwelkomen we in het Kerkcafé Garrelt Verhoeven, sinds 1 juli 2016 directeur van het Deventer Verhaal. Hij is de enthousiaste motor achter tal van boeiende exposities die sindsdien in Deventer het daglicht zagen. Een initiatiefrijk en inspirerend cultureel manager met uitzonderlijke ‘verbinders‘-kwaliteiten’; zo wordt hij in de stad omschreven. Hij wordt vanaf 16.30 uur een half uur geïnterviewd, daarna is het aan ‘de zaal’ om met hem van gedachten te wisselen. Kerk open 16.00 uur. Toegang vrij.

Wanneer?

Krachtvoer

Krachtvoer is een ontmoetingsplek voor mensen ‘in-between-jobs’, ofwel mensen die enige tijd zonder betaald werk zitten. Voor hen wil Krachtvoer een plek van inspiratie en bezieling zijn. Krachtvoer is opgezet vanuit de Protestantse gemeente Deventer en het Meester Geertshuis (het oecumenisch diaconaal centrum in de Assenstraat, nabij de Brink.)

Het motto van Krachtvoer is: ‘niet wat je bent, maar wie je bent’. Het gaat bij ons om de hele mens, met alles wat je bezielt en inspireert, dat is veel meer dan je betaalde werk of je positie in de maatschappij.
De landelijke kerk, de PKN, heeft Krachtvoer erkend als pioniersplek. Dat houdt in dat we de komende jaren kunnen rekenen op begeleiding en financiële ondersteuning vanuit de PKN. Krachtvoer maakt daarmee ook deel uit van een landelijke gemeenschappelijk van ongeveer honderd pioniersplekken, die van elkaar leren. Krachtvoer is begonnen in 2016, en is sinds februari 2018 officieel pioniersplek.

In het Meester Geertshuis vinden maandelijkse bijeenkomsten van Krachtvoer plaats. We beginnen dan met een stevig ontbijt, gevolgd door een prikkelend programma, Daarnaast organiseren we wandelingen en brengen we bezoeken aan inspirerende locaties. Eenmaal per jaar werkt het Krachtvoer-team mee aan een dienst in de Lebuinuskerk.

Het Krachtvoer-team telt vijf enthousiaste mensen die vorm en invulling geven aan deze pioniersplek.

Coördinator is Henk-Jan Gosseling, tel 0646166193 of henk-jan@meestergeertshuis.nl