WELKOM IN DE LEBUINUSKERK

Pastoraat

De taakgroep pastoraat zorgt er voor dat wij als leden van de gemeente van Christus respectvol omzien naar elkaar. De taakgroep heeft een directe relatie met de sectieteams van bezoekers, zodat via de pastorale ouderlingen geluiden uit de secties bij de kerkenraad binnenkomen.

Onder de aandacht van de taakgroep pastoraat vallen de diverse categorieën gemeenteleden en projecten als Overzomeren, Overwinteren en de avond voor nieuw ingekomenen. De taakgroep verzorgt ook toerusting voor vrijwilligers in het pastoraat.