GEVOLGEN CORONAVIRUS LEBUINUSKERK

Klik hier voor meer informatie


ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


DE LEBUINUSKERK IS VAN ONS ALLEMAAL

Meer over de vrienden van

Kerk in de stad

De Taakgroep Kerk in de stad & Bezinning en ontmoeting behartigt alles wat te maken heeft met de oecumene in de ruimste zin van het woord in de binnenstad: interkerkelijke contacten, Coventrygebed, evenals publieke activiteiten zoals de boekenmarkt en festivals, het Kerkcafé en scholencontacten.

Zo dragen we onze missie in de stad uit, in verbondenheid met andere grote stadskerken in het land.
Onder deze taakgroep valt ook het cursusaanbod in onze gemeente; het kringenwerk en andere gespreks- en leeractiviteiten, als ook de aandacht voor Kerk en Israël.

De kerk wordt zichtbaar in de stad op verschillende manieren. Via de diaconie is de kerk actief in de stad, voor hen die het moeilijk hebben. Zo is de diaconie nauw betrokken bij het Meester Geertshuis. Een inloophuis, geïnspireerd door het gedachtegoed van Geert Groote. Haast verborgen in één van de oudste straatjes van onze binnenstad, biedt het een warme plek voor mensen die niet zo gemakkelijk een plek kunnen vinden. Ook die deuren zijn open voor een ieder uit de stad en daarbuiten. Een kerk in de stad.
Ook kun je bij ‘Kerk in de stad’ denken aan het Kerkcafé, het Coventrygebed, bijzondere vespers op de zondagavond en de kerstmarkt. Deze activiteiten zijn vanuit onze kerkelijke gemeente opgezet en bedoeld voor ieder die dat wil. Kerkgrenzen overstijgend. Deventer overstijgend.
Met onze kleine taakgroep hebben we de eerste slag gemaakt. We willen graag verbindend werken. Van onderop. Klop bij ons aan. We willen ook graag uitbreiding van onze taakgroep. Voel je je aangesproken? Neem contact op met één van de leden (eventueel via het kerkelijk bureau).