GEVOLGEN CORONAVIRUS LEBUINUSKERK

Klik hier voor meer informatie


ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


DE LEBUINUSKERK IS VAN ONS ALLEMAAL

Meer over de vrienden van

Karakter van onze kerkgemeente

De liefde van God gaat de grenzen van leeftijd, volk, ras en cultuur te boven. Als gemeente willen wij dan ook een open huis zijn met plaats voor allen, ongeacht karakter, geloofsbeleving of seksuele geaardheid. We willen elkaar de ruimte geven. We zijn nieuwsgierig naar elkaars verhaal en laten ons aanvullen en verrijken door de ander. We beseffen dat niemand de waarheid in pacht heeft. In de dagelijkse omgang met elkaar, in pastoraat en diaconaat, in leerhuis en liturgie willen we ons oefenen in liefdevolle en respectvolle omgang met elkaar. Onze veelkleurige gemeente kent geen grenzen, zolang we met de kerk Jezus navolgen en daarop aanspreekbaar willen zijn.

 

Gods liefde richt zich niet alleen op onze geloofsgemeenschap, maar op de vernieuwing van heel de samenleving. Daarom raakt het ons wanneer mensen worden ontrecht en de schepping wordt ontluisterd. Onze bescheiden positie in de stad zien we daarbij als een kans om ons opnieuw te oefenen in belangeloze en daadwerkelijke liefde. De diaconie, broedplaats van solidariteit en actie, gaat ons voor. Zij schept plekken waar mensen in de knel weer tot hun recht komen. Wij zoeken de oecumenische samenwerking met andere kerken en de dialoog met de islam en andere religies. We zoeken ook het gesprek met diverse groeperingen en instellingen in de stad op basis van gelijkwaardigheid en respect. Het raakt ons wanneer de democratische ruimte wordt bedreigd door intimidatie of geweld. Wij willen volop deelnemen aan het leven en de cultuur in de stad. Onderwijs, kunst, wetenschap en techniek zien we als unieke, van God gegeven mogelijkheden tot ontplooiing. Kerk en stad staan samen voor de uitdaging van een menswaardige toekomst in een bewoonbare samenleving. Een goede communicatie vinden we daarbij belangrijk. Onze inspiratiebron is de liefde van God en de droom van de stad van vrede.

Sinds september 2015 zijn wij een Fairtradekerk