GEVOLGEN CORONAVIRUS LEBUINUSKERK

Klik hier voor meer informatie


ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


DE LEBUINUSKERK IS VAN ONS ALLEMAAL

Meer over de vrienden van

Eredienst

De eredienst op zondagochtend vraagt een goede voorbereiding. De taakgroep eredienst bereidt het beleid voor inzake de eredienst, waarbij  de bevrijdende en inspirerende boodschap van het evangelie centraal staat. Daarnaast besteedt de taakgroep aandacht aan de gezongen en gespeelde muziek. Wat houdt dit concreet in?

Elke vergadering wordt begonnen het het nabespreken van de gehouden diensten. Wat was positief? Zijn er opmerkingen vanuit de gemeente gekomen. Wat kan beter?

Vervolgens vertellen de predikanten over de plannen voor de komende diensten. De taakgroep denkt mee en kan advies geven. Voor alle bijzondere diensten zijn draaiboeken gemaakt.

Ook de kerkmuziek vormt een belangrijk onderdeel. Hoe functioneren de cantorijen? Kunnen er musici worden uitgenodigd bij een bijzondere dienst? Besproken wordt  daarnaast hoe kinderen en jongeren bij de diensten kunnen worden betrokken. Dit in overleg met de taakgroep jeugd.

Ook worden gesprekken gevoerd met de vesper commissie, de koster, de besturen van de cantorijen, en anderen  die te maken hebben met de erediensten.

Het afgelopen jaar is ook gesproken over de functie, het ontwerp en de totstandkoming van de dooprol. Hierop worden de namen van de dopelingen geschreven. Deze rol zal in de crypte komen te staan.

De plannen van de taakgroep eredienst voor 2018 en daarna zijn o.a.:

  • Adviseren bij speciale diensten, bv. in het kader van 1250 jaar Deventer.
  • Bedenken in welke vorm met gemeenteleden diensten geëvalueerd kunnen worden.
  • Werving en training van lectoren.
  • Folder samenstellen m.b.t. zingen in de Lebuinus.
  • Meedenken over de aanschaf van liturgisch meubilair.
  • Of na de eredienst bij een van de taakgroepleden.