ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUS

Naar onze kerkgemeenschap


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


DE LEBUINUS IS VAN ONS ALLEMAAL

Meer over de vrienden van

Diaconie

Helpen waar geen helper is.

De Diaconie is verantwoordelijk voor het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben en voor toerusting van de gemeente tot een diaconale gemeente. Ook zorgt ze voor de verwerving, het beheer en de besteding van de diaconale financiën.  

In haar streven naar een betere samenleving vindt de Diaconie het van essentieel belang betekenisvol aanwezig te zijn in de Deventer samenleving. Ze wil vanuit haar christelijke inspiratie actief bijdragen aan het verbeteren van de situatie van mensen die in de knel zitten of maatschappelijk zijn gemarginaliseerd. Daarnaast wil ze verbonden blijven met de medemens in eigen land en via de diaconale ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) met de mensen wereldwijd. Met aandacht en zorg en raad en daad wil de Diaconie fungeren als handen en voeten van de kerk voor gemeenteleden, maar ook voor niet-gemeenteleden.

Tijdens de adventsperiode een Kerstengel zijn voor een ander….

Zondag 1 december is de eerste Adventszondag van dit jaar. In de adventsweken zien we uit naar Kerst. De komst van Jezus naar deze aarde. Een feest van Licht.

Voor heel veel mensen voelt de decembermaand helemaal niet als een maand om te verwachten en verlangend naar uit te zien. Is december een maand waarin je je eenzaam voelt, blik je terug op een moeilijk jaar of maakt ook het vooruitkijken naar het nieuwe jaar dat je niet zonder zorgen bent. Wat zou een Kerstengel dan welkom zijn!

Wil jij een kerstengel zijn? Of ken je mensen die een kerstengel kunnen gebruiken? Klik dan hieronder op de knop voor meer informatie.