ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUS

Naar onze kerkgemeenschap


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


DE LEBUINUS IS VAN ONS ALLEMAAL

Meer over de vrienden van

Communicatie

Onze kerkgemeenschap is bijzonder actief. Er wordt van alles georganiseerd: gespreks- en gebedsgroepen, overwinteren, overzomeren, kerkcafé, activiteiten voor de jeugd, Coventrygebed en nog veel meer. Dat vraagt veel interne communicatie.

Wij hebben de ambitie als kerk zichtbaar te zijn in de stad Deventer; “Kerk in de stad”. Dat vraagt om externe communicatie.

 

De taakgroep communicatie heeft hierbij een regie-taak: de kwaliteit van de communicatie stimuleren en faciliteren, onder meer door een duidelijke huisstijl. De taakgroep heeft ook een coördinerende taak: bevorderen dat communicatie van taakgroepen en anderen waar nodig wordt afgestemd. Dan werken we niet langs elkaar heen.  

Deze taakgroep moet er ook voor zorgen dat er voldoende vakbekwame communicatie-medewerkers zijn om taken uit te voeren die om vakmanschap vragen, zoals de website, Facebook, brochures en flyers, vormgeving van ons kerkblad, p.r. en het schrijven van de Handleiding Communicatie die voor 2018 op de rol staat. Die zijn er nu niet in voldoende mate. Dat is in 2018 het meest urgente speerpunt: voldoende vakbekwame gemeenteleden vinden voor de uitvoering van communicatie-activiteiten. Er zijn heel wat jonge gemeenteleden met een communicatie-achtergrond, dus we hebben goede hoop dat het lukt. Een tweede speerpunt in 2018 was: onze website(s) en het kerkblad de Wervel een ‘nieuw jasje’ geven en qua inhoud verbeteren. Dat is voor allebei in april 2018 gerealiseerd.

Communicatie is belangrijk voor een vlot verloop van alles wat in onze kerkgemeenschap  gebeurt. En voor een goede presentatie van de kerk naar buiten.