GEVOLGEN CORONAVIRUS LEBUINUSKERK

Klik hier voor meer informatie


ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


DE LEBUINUSKERK IS VAN ONS ALLEMAAL

Meer over de vrienden van

Giften

Wilt u ons steunen?

  • als kijker naar onze vieringen op DRTV of op de website?
  • of als bezoeker van de Grote of Lebuinuskerk?
  • of als u de Diaconie een warm hart toedraagt?
  • of als betrokkene bij een van onze activiteiten in het kader van ‘Kerk in de stad’?
  • of om een andere reden om ons werk blijvend mogelijk te maken vanuit de Grote of Lebuinuskerk?

Wij zouden u zeer erkentelijk zijn als u ons met een eenmalige gift of misschien met periodieke bijdragen zou willen steunen.

Hieronder kunt u meer lezen over een structurele bijdrage.
Hiernaast ziet u onze bankrekeningnummers.

Voor kerkelijke bijdragen, collectes en giften algemeen rekeningnummer van de PGD

NL13 INGB 0000 8727 86

Voor bijdragen voor hulpverlening door de Diaconie:

NL03 RABO 0377 7129 57

Giften en de fiscus

Onze kerk is een ANBI instelling. Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting (

Dankzij een nieuwe fiscale regeling is het mogelijk dat grotere giften kunnen worden gegeven zonder dat het netto meer kost. Vroeger kenden we een ‘notariële schenking die bij de notaris moest worden vastgelegd. Dat hoeft dus niet meer!

Hoe gaat het in z’n werk?

Voor aftrekbare giften geldt een drempel. Globaal: giften zijn pas aftrekbaar boven 1% van het ‘verzamelinkomen’. Als u de drempel niet haalde kon u de giften dus niet aftrekken. Voor een periodieke gift geldt de drempel niet.

Afhankelijk van hoe hoog uw inkomen is kan het voordeel oplopen tot 52% (de hoogste belastingschijf). De periodieke gift moet wel voor vijf jaar worden vastgelegd en elk jaar ongeveer hetzelfde bedrag omvatten. Gebruik van dit belastingvoordeel kan consequenties hebben voor de aftrekbaarheid van uw overige giften.

U kunt zelf uitrekenen hoe hoog uw voordeel is op:

www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel of op

www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html

Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst:

http://goo.gl/X1Xafu

Onze ANBI registratienummers zijn:

RSIN-nr: CVK: 851789791

RSIN-nr: CVD: 824103701